Utleie av kirkestallen

Ved siden av Hobøl kirke ligger den såkalte Kirkestallen

Her er det kjøkken og godt med sitteplasser både i sittegrupper og spisebord. Du er velkommen til å leie lokalet til ulike arrangementer.

Ta kontakt med kirkekontoret for å avtale leie.

Kontaktinformasjon for Hobøl og Tomter sokn

Hobøl kirkekontor finner du i forpakterboligen ved Hobøl kirke

 

Kontoradresse:  

Mjærumveien 53, 1827 Hobøl

Kontontider: 

Tirsd. + torsd.: kl 1000 - 1400

 

E-post: kontoret@kirken.hobol.com

Fax: 69 92 12 50

Telefoner:

Prest og kontoret:69 92 10 26

Kirkeverge: 69 92 16 40