Velkommen til Hobøl og Tomter menigheter!

Hobøl og Tomter menigheter ønsker deg velkommen til gudstjenester og aktiviteter for alle aldre

Gudstjenestene er fordelt på Hobøl kirke og Tomter kirke. 2 ganger i halvåret er det også gudstjenester på Tomter menighetssenter. I tillegg er det andre aktiviteter på ulike steder i bygda. Følg med i kalenderen og oversikten for å se mer om de ulike aktivitetene og arrangementene.

Kontaktinformasjon for Hobøl og Tomter sokn

Hobøl kirkekontor finner du i forpakterboligen ved Hobøl kirke

 

Kontoradresse:  

Mjærumveien 53, 1827 Hobøl

Kontontider: 

Tirsd. + torsd.: kl 1000 - 1400

 

E-post: kontoret@kirken.hobol.com

Fax: 69 92 12 50

Telefoner:

Prest og kontoret:69 92 10 26

Kirkeverge: 69 92 16 40