Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.11.00

Til:14.1.2018 - kl.12.00

Sted:Tomter menighetssenter

Arrangør:

Gudstjeneste på Tomter menighetssenter.
Prest: Halvor Dalene. Nattverd. Ofring.

Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55.
Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.