Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:7.1.2018 - kl.11.00

Til:7.1.2018 - kl.12.00

Sted:Hobøl kirke

Arrangør:

Gudstjeneste i Hobøl kirke kl. 11.00.
Prest: Anders Leknes. Nattverd. Ofring.

Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55.
Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.