Vil være med å holde liv i PåKornet

Vi vet at mange setter stor pris på å få påKornet i postkassa.

Vi ønsker å laget blad som gir deg nytt fra menigheten og og kommunen sammen med innsikt i hva som skjer i arbeidet blandt barn, unge og voksne. Men det er ikke gratis å  lage bladet, så vi setter stor pris på alle som vil være med å gi en gave. Den kan sendes til kontonummer 1064.60.18175. Merk betalingen “Gave til påKornet”

På forhånd takk!

Kontaktinformasjon for Hobøl og Tomter sokn

Hobøl kirkekontor finner du i forpakterboligen ved Hobøl kirke

 

Kontoradresse:  

Mjærumveien 53, 1827 Hobøl

Kontontider: 

Tirsd. + torsd.: kl 1000 - 1400

 

E-post: kontoret@kirken.hobol.com

Fax: 69 92 12 50

Telefoner:

Prest og kontoret:69 92 10 26

Kirkeverge: 69 92 16 40