Stoff til menighetsbladet

Menighetsbladet for Hobøl og Tomter vil gjerne ha flere skribenter eller forslag til stoff

Har du en skribent i mangen? Eller har du en tanke om noe som bør være med i påKornet - menighetsbladet for Hobøl og Tomter, så ta kontakt med oss på mail kontoret@kirken.hobol.com eller hilde.flaten@online.no.

Kontaktinformasjon for Hobøl og Tomter sokn

Hobøl kirkekontor finner du i forpakterboligen ved Hobøl kirke

 

Kontoradresse:  

Mjærumveien 53, 1827 Hobøl

Kontontider: 

Tirsd. + torsd.: kl 1000 - 1400

 

E-post: kontoret@kirken.hobol.com

Fax: 69 92 12 50

Telefoner:

Prest og kontoret:69 92 10 26

Kirkeverge: 69 92 16 40