Trosopplæringsplan

Tro som bærer

Hobøl og Tomter menighet har som mål at alle døpte i alderen 0-18 år skal ha en tilhørighet til kirken og være trygge i sin kristne identitet.

De skal ha fått erfaring med og tilstrekkelig kunnskap til å kunne feire gudstjeneste med mening, lese bibelen på egenhånd og fått trygghet til å be til den treenige Gud.

De skal ha fått muligheten til å oppleve at det alltid er plass til dem ved nattverdbordet og fått høre kallet om å følge Jesus Kristus.

De skal ha opplevd et fellesskap som bærer, erfart seg båret av Gud og selv blitt styrket til å bære andre.

Trosopplæringsplanen kan leses i sin helet i dokumentet under.

Kontaktinformasjon for Hobøl og Tomter sokn

Hobøl kirkekontor finner du i forpakterboligen ved Hobøl kirke

 

Kontoradresse:  

Mjærumveien 53, 1827 Hobøl

Kontontider: 

Tirsd. + torsd.: kl 1000 - 1400

 

E-post: kontoret@kirken.hobol.com

Fax: 69 92 12 50

Telefoner:

Prest og kontoret:69 92 10 26

Kirkeverge: 69 92 16 40