Kirken i Moss og Jeløy

Gravferd i Moss

Moss kirkelig fellesråd er gravferdsmyndighet i Moss kommune, og det er Kirkevergen som er ansvarlig for å tilrettelegge for gravferdsseremonier. Her finner du informasjon om både seremonisteder, gravplasser, lover og forskrifter og annet som gjelder den delen av virksomheten vår.

Les mer

Kontaktinformasjon for Kirken i Moss og Jeløy

Kirkegata 19 1531 Moss

Åpningstider: 09.00-15.00

Telefon sentralbord: 69 24 82 60