Høymesse Haugerud kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.7.2019 - kl.11.00

Til:28.7.2019 - kl.12.00

Sted:Haugerud kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden
Liturg: Heinke Foertsch
Offerformål: Kirkens ressurssenter mot vold og overgrep
Nattverd
Dåp