Barn og unge

Hva er kristen tro og hvordan praktiseres tro? Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menighetene til trosopplæring for barn og unge. Eksempel på slike tilbud er babysang, 4-årsbok, overnatting i kirken (Lys Våken) og konfirmasjon.

Når det er dåp, leser vi fra Bibelen om å lære å kjenne den troen som vi blir døpt til.  Dette ønsker menighetene å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. Som en hjelp til dette har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge mellom 0 -18 år.

Helt siden den kristne kirke ble grunnlagt, har det vært undervist i hva den kristne troen handler om. Troens innhold har blitt overlevert fra generasjon til generasjon. Metodene for læring har variert, men innholdet i troen er viktig å formidle.

For alle
Trosopplæringen som skjer i menigheten skal være lagt til rette slik at alle kan delta. Dette gjelder uavhengig av kjønn, funksjonsnivå og livssituasjon.

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  7874 05 88086

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15