Bønnesamling i kyrkja

Praktisk informasjon

Frå:13.6.2019 - kl.18.00

Til:13.6.2019 - kl.18.30

Stad:Løvehola (gml dåpssakristi)

Arrangør:

Ei enkel halvtimes bønnesamling i "Løvehola". Etterpå er det tid til personleg forbøn om nokon skulle ønske det.