Søndagsåpent med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:9.2.2020 - kl.11.00

Til:9.2.2020 - kl.12.30

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssundagen
Liturg: Bjørn Tore
Organist: Trond
Prekentekst: Luk 8,4-15
Nattverd