Gudstjeneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.15

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i opb.tida
Liturg: Bjørn Tore
Organist: Andreas Westermoen
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet lokalt
Nattverd
Dåp