Samarbeidspartnarar

Vi samarbeidar på ulik måte med fleire lag, organisasjonar og kyrkjer i nærområdet.