årsmeldingar

Her finn du årsmelding frå Os Sokneråd, som gjev oversyn over aktivitet, drift og tal for verksemda i kyrkjelyden.