Verksemdsområde

Os kyrkjelyd er stor og mangfaldig, og ynskjer å vera ein meiningsfull møteplass og ein viktig samfunnsaktør i Os kommune. Våre eigne tiltak og aktivitetar femner heile livsløpet og engasjerer både stab og frivillige, og gjennom samarbeid med andre aktørar og organisasjonar har vi eit stort tilfang av tilleggstilbod der kyrkja er støttespelar. Her kan du lesa meir om arbeidet i Os Sokn.