Her finn du etter kvart all informasjon til konfirmantar og føresette for konfirmantåret 2021/22.                                                    Fordelinga på konfirmasjonsdatoane pleier å ordne seg, og vi legg til rette for at alle skal få den datoen dei ønsker. Vi sender ut informasjon om tildelt konfirmasjonsdato i slutten av august.