Gudsteneste ved Espen Tveten. Søndagsskule

Praktisk informasjon

Frå:18.8.2019 - kl.11.00

Til:18.8.2019 - kl.12.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Gudsteneste med dåp og nattverd