Gudsteneste ved Espen Tveten. Konfirmantpresentasjon. Søndagsskule

Praktisk informasjon

Frå:1.9.2019 - kl.11.00

Til:1.9.2019 - kl.12.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Gudsteneste med presentasjon av dei nye konfirmantane. Dåp.