Gudsteneste ved Knut Kaldestad. Søndagsskule for borna

Praktisk informasjon

Frå:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør: