Sprell levnade gudsteneste ved Espen Tveten.

Praktisk informasjon

Frå:15.9.2019 - kl.11.00

Til:15.9.2019 - kl.12.30

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Sprell levande gudsteneste. Dåp