Langfredagsgudstjeneste ved Espen Tveten

Praktisk informasjon

Frå:19.4.2019 - kl.11.00

Til:19.4.2019 - kl.12.00

Stad:Hjelme kyrkje

Arrangør: