Sprell levande gudsteneste ved Espen Tveten. Utd til 5-åringar. Song av Lyskastaren

Praktisk informasjon

Frå:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør: