Øynytt - KYrkjeblad for Øygarden

Øygarden sokneråd står som utgivar av ØyNytt som kjem ut med 6 nummer i året. Bladet vert distribuert i heile Øygarden og det er abonnentar utanfor kommunen. Kontigenten er frivillig. Bladet tek inn annonsar. Bladet er etterspurt og har stor lesarskare. Ansvarleg redaktør: Kyrkjeverje Olav Martin Vik. I redaksjonen: Olav Martin Vik, Hogne Berland, Espen Tveten, Kari Rong og Anders Vik.  Utgåvene av ØyNytt finn du under. Bladet vert opna i Issuu.com for lettare å bla og justere storleiken på sider og tekst.