Prosjektplan

Det er laga ein prosjektplan som er styrande for arbeidet med å slå saman fellesråda. Planen er eit rullerande dokument som er utarbeida lokalt og som vert oppdatert i samsvar med prosessen framover. Vesjon 3 er den siste.

Frå KA sin rettleiar: "En kommunereform – og dermedsammenslåing av fellesråd – gjør at de kirkelige felles råd stilles overfor nye utfordringer fremover.

Det handler om å organisere selve prosjektet med å slå sammen fellesråd, å lykkes med gjennomføringsprosessen så vel som å sikre medbestemmelse for de ansatte i fellesrådene, og involvering og engasjement fra ansatte i prestetjenesten,frivillige og befolkningen forøvrig og kommunen som nærsamarbeidspart.God håndtering av prosjektet med å slå sammen fellesråd og av arbeidsgiverrollen i denne sammenheng er viktige nøkler for å lykkes. Å ha et tydelig prosjekt er ikke minst viktig med tanke på samhandling og dialog med kommunen(e)."

Artikkelsnarveger