Prosjektstab

Det er etablert ein stab som består av mannskap frå administrasjonen i Fjell kyrkjelege fellesråd. Dei skal i tillegg vere prosjektstab. For å kompensere for bortfall av ressursar i Fjell i prosjektperioden vert det engasjert ein kontormedarbeidar i 80 % stilling.

Artikkelsnarveger