Gravferd

Til og med 15. juni gjeld særskilte ordningar. Kontakt oss om du har spørsmål! Øygarden kyrkjelege fellesråd er gravferdsmyndigheit og har ansvar gravlegging uavhengig av tru og livssyn. Fellesrådet forvaltar og har driftsansvar for alle gravplassane i Øygarden kommune. Har du spørsmål om gravferd kontakt oss på e-post: post.oygarden@kyrkja.no eller ring på telefon 55 09 74 40 måndag-fredag mellom kl. 10 og kl. 14. Under er det lenker til meir informasjon og gravferd og gravplassar.