Informasjon

Gjennom konfirmantåret blir det sendt ut mykje informasjon til konfirmantar og foreldre. Mykje av den informasjonen finn du òg nettsidene.