Vaskne

I Landro kyrkjelyd har vi ulike tilbod for vaksne i vekedagane, som onsdagsmøta, føremiddagstreff og fellesskapsgruppe. Sjå kalenderen for oversikt over når desse samlingane er.

Onsdagsmøte: annankvar onsdag kl. 19.30. Andakt, lovsong, sosialt samvere. Tema for kvart semester. 

Treff: siste onsdag i månaden frå kl. 11.30 til 14.00. Felleskap med varm lunsj, undervisning og song.

 

Fellesskapsgruppe: Nokre annonserte måndagar i semesteret, frå kl. 20.00-22.00. Open, inkulderande gruppe for vaksne, der du kan dele tankar, hjartesukk og gleder. Bibel, bøn og den gode samtalen er viktigaste ingredienser.