Jubileumsgudstenste

Praktisk informasjon

Frå:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Stad:Hjelme kyrkje

Arrangør: