AVLYST grunna Covid-19 - Familiegudsteneste, 14-åringane deltek

Praktisk informasjon

Frå:11.4.2021 - kl.11.00

Til:11.4.2021 - kl.12.00

Stad:Sund kyrkje

Arrangør: