Gudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.00

Stad:Kausland kyrkje

Arrangør:

Velkomen til gudsteneste v/Michal Møgster. Det vert dåp og nattverd.

Takkoffer går til Kyrkjelydsarbeidet.