Gudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:20.9.2020 - kl.11.00

Til:20.9.2020 - kl.12.00

Stad:Sund kyrkje

Arrangør:

Gudsteneste ved Michal Møgster, det blir dåp og nattverd

Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet