Koronainformasjon

Ved offentlege arrangement som for eksempel gudstenester er det no lov med opptil 400 personar (200 x 2 kohortar) utan faste tilviste plassar, men grunna kapasitet og kravet om å halde ein meter avstand, har me nedjustert tala i dei ulike kyrkjene.

For oversikt over gudstenester, sjå kalenderen på nettsida her, det er ikkje påmelding.

Måndag 30. august innførte Øygarden kommune gult nivå for barnehagar og grunnskular i Øygarden.

Gjeninnføring til gult nivå gjeld berre barnehagebarn og grunnskulen i skule- og barnehagetid

Barn og ungdomsarbeidet hos oss er på grønt nivå, men det er viktig at vi følger smittevernreglene og er ekstra varsam ved gjennomføring av arrangement.

Dette gjeld hos oss:

 • Ingen sjuke skal møte
 • God hand- og hostehygiene er viktig
 • Ha gode rutinar for reinhald
 • Unngå handhelsing og klemming mellom personar
 • Tilsette bør halde avstand til deltakarar så langt det er mogleg
 • Deltakarar bør halde ein meter avstand til deltakarar i andre kohortar

Nye nasjonale smitteverntiltak gjeldande frå og med 20. juni, medfører følgjande, kort oppsummert:

Opptil 400 personar på arrangement utan faste tilviste sitjeplassar, som dåp, vigsel, gudstenester og gravferd. Grunna kapasitet og avstand, sjå maks tal for kvar kyrkje i teksten under. Minst 1 meter avstand mellom kvar husstand under song. Me oppmodar alle som deltar på våre arrangement brukar munnbind i situasjonar der ein ikkje klarer å overhalde 1 meter avstand. For meir informasjon om nasjonal smittevernforskrift, sjå regjeringa si nettside.

Kryssing av kommunegrenser

Regjeringa endrar no rådet om å ikkje samle personar på tvers av kommunegrenser på arrangement, til at dei oppfordrar til å vere forsiktig slik at ein i størst mogleg grad kan unngå smittespreiing mellom kommunane. Kjem du frå ein kommune der det er mykje smitte skal du ikkje oppsøke arrangement i ein anna kommune. Bur du i ein kommune med lavt smittenivå kan du delta på arrangement i ein annan kommune med tilsvarande lavt smittenivå.

Nasjonale smitteverntiltak:

Det er lov med opptil 400 deltakarar på arrangement utan faste tilviste sitjeplassar, som dåp, vigsel, gudstenester og gravferd. Dersom alle som deltar sit på faste tilviste sitjeplassar er det lov med opptil 1000 personar.

1-meters-regelen gjeld framleis på arrangement, både for vaksinerte og uvaksinerte.

På bakgrunn av dette gjeld disse deltakartala i våre lokalar: 

 • Fjell kyrkje: 160 deltakarar 
 • Foldnes kyrkje: 160 deltakarar 
 • Landro kyrkje: 100 deltakarar 
 • Hjelme kyrkje: 100 deltakarar 
 • Blomvåg kyrkje: 80 deltakarar 
 • Sund kyrkje: 110 deltakarar 
 • Kausland kyrkje: 80 deltakarar 

Me oppmodar at alle som deltar på våre arrangement brukar munnbind når ein ikkje sitt på sin tilviste plass.  

Private arrangement i leid eller lånte lokale, for eksempel dåpsselskap eller minnesamvær er det no tillat med 100 deltakare inne og ute.

Krav om avstand gjeld framleis, dermed gjeld eigne antallsbegrensningar i våre lokale:

 • Kyrkjelydssalen Foldnes – ca 45 stk
 • Kyrkjelydssalen Fjell – ca 50 stk
 • Kyrkjekjellaren i Landro – ca 40 stk
 • Kyrkjelydshuset Kausland – ca 40 stk
 • Kyrkjekjellaren i Sund – ca 50 stk
 • Kyrkjelydssalen i Hjelme – ca 40 stk

 

Alle som er tilstades skal halde heile tida minst 1 meter avstand til dei ein ikkje bur saman med. Rettleiing vert gitt ved ankomst kyrkja.

Om du er sjuk eller har symptom på luftvegsinfeksjon må du halde deg heime.

Ha god handhygiene, vask hendene og bruk handsprit.

 

[Missing text '/cookieconsent/missingConsentSharing' for 'Norwegian, Nynorsk (Norway)'][Missing text '/cookieconsent/missingConsentMessageFunctional' for 'Norwegian, Nynorsk (Norway)']

Kontaktinformasjon for Øygarden kyrkjelege fellesråd

Takknemleg, tenande, frimodig

Opningstider resepsjon:
Måndag - fredag kl. 10-14

Telefon: 400 03 316
post.oygarden@kyrkja.no

 

Øygarden kyrkjekontor
Tytebærbrekko 2
5353 Straume

Vi har kontor i andre
etasje på Temahuset. 

 

Bankkonto: 1506.35.46515

Organisasjonsnummer: 976 995 430

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"