Alver kyrkjelege fellesråd

Som fylgja av at Lindås, Meland og Radøy kommunar skal slå seg saman til Alver kommune, må det byggjast eit nytt kyrkjeleg fellesråd for den nye kommunen. Arbeidet med å byggja nye Alver kyrkjelege fellesråd er allereie i gong og vi kjem til å halde dykk oppdatert via nettsidene våre. Tilsette i dagens tre fellesråd vil også finna informasjon på Kyrkjebakken.