Dåp

Kvart år vert cirka 50 born døypt i kyrkjene på Radøy. Dåp er ein sentral del av vår gudstenestefeiring og kjem ganske tidleg i gudstenesta.

Det er vanleg at dåpsfylgjet kjem inn i kyrkja i prosesjon saman med liturgen (presten) og dei andre medliturgane i starten av gudstenesta.

Vi har dåp dei fleste sundagane i året, men ikkje alltid.

Det er ikkje høve til å ha dåp på Skjærtorsdag, Langfredag, konfirmasjonsdagar, Bots- og bønedag, Helgemessesundag, på julaftan, 17 mai, eller i samband med utvandringsfestivalen.

Presten som skal halde dåpsgudstenesta kjem til å kontakte dykk for å avtale ein dåpssamtale. Dette skjer som regel veka før de skal ha dåp.

Du kan enkelt bestille dåp elektronisk ved å fylgje lenkja nederst på denne sida. Alternativt så kan du ta kontakt med kyrkjekontoret.