Gamle kyrkjebøker

Anten du driv med slektsforsking eller berre er historieinteressert, har Arkivverket det meste lagra digitalt.

I digitalarkivet kan du finne mykje spanande. Ikkje alt er offentleg tilgjengeleg, men mykje er registrert, og er også søkbar. Klikk på lenkja nedanfor for å gå til Arkivverket.