Gudsteneste Manger kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:17.5.2018 - kl.10.00

Til:17.5.2018 - kl.11.00

Stad:Manger kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Thor Asbjørn Sommerseth
Organist: Frode Skag Storheim
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Kirkens Nødhjelp