Babysong

Praktisk informasjon

Frå:17.10.2018 - kl.11.00

Til:17.10.2018 - kl.12.00

Stad:Manger kyrkje - Kyrkjestova

Arrangør:

7 samlinger om våren og 7 samlinger om hausten med babysong.