Gudsteneste Hordabø Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:28.5.2017 - kl.11.00

Til:28.5.2017 - kl.12.30

Stad:Hordabø Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sundag før pinse
Liturg: Thor Asbjørn Sommerseth
Organist: Jurate Norkuviene
Prekentekst: Joh 15,26-27
Offerformål: Diakoni og kyrkjemusikk Radøy sokn
Nattverd