Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:12.3.2017 - kl.11.00

Til:12.3.2017 - kl.12.30

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. sundag i fastetida
Liturg: Kjell Johan Sekkingstad
Organist: John William Kay
Prekentekst: Matt 15,21-28
Offerformål: Diakoni og kyrkjemusikk Radøy sokn
Nattverd