Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:12.3.2017 - kl.11.00

Til:12.3.2017 - kl.12.30

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. sundag i fastetida Liturg: Kjell Johan Sekkingstad Organist: John William Kay Prekentekst: Matt 15,21-28 Offerformål: Diakoni og kyrkjemusikk Radøy sokn Nattverd