Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:26.2.2017 - kl.11.00

Til:26.2.2017 - kl.12.30

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssundag
Liturg: Kjell Johan Sekkingstad
Organist: Jurate Norkuviene
Prekentekst: 1 Kor 13,1-7
Offerformål: Kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt
Dåp