Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:17.9.2017 - kl.11.00

Til:17.9.2017 - kl.12.30

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15. sundag i treeiningstida
Liturg: Thor Asbjørn Sommerseth
Organist: Frode Skag Storheim
Prekentekst: Mika 6,6-8
Offerformål: Diakoni og kyrkjemusikk Radøy sokn
Nattverd