Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:6.8.2017 - kl.11.00

Til:6.8.2017 - kl.12.30

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9. sundag i treeiningstida Liturg: Kjell Johan Sekkingstad Organist: Frode Skag Storheim Prekentekst: Rom 8,31-39 Offerformål: Det Teologiske Menighetsfakultet Dåp