Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:17.6.2018 - kl.11.00

Til:17.6.2018 - kl.12.00

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. sundag i treeiningstida
Liturg: Thor Asbjørn Sommerseth
Organist: John William Kay
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Trusopplæring i Radøy
Nattverd