Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:23.7.2017 - kl.11.00

Til:23.7.2017 - kl.12.30

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7. sundag i treeiningstida
Liturg: H C Küspert
Organist: John William Kay
Prekentekst: Luk 15,1-10
Offerformål: Blå Kors Norge
Nattverd