Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:12.8.2018 - kl.11.00

Til:12.8.2018 - kl.12.00

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12. sundag i treeiningstida
Liturg: Hans Kenneth Sundsbø
Organist: John William Kay
Prekentekst: Luk 8,1-3
Offerformål: Trusopplæring i Radøy
Merknader: Pilegrimsvandring for born
Nattverd