Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:29.7.2018 - kl.11.00

Til:29.7.2018 - kl.12.00

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Olsok
Liturg: Kurt Vidar Soltveit
Organist: Frode Skag Storheim
Prekentekst: Luk 9,23-26
Offerformål: Diakoni og kyrkjemusikk Radøy sokn
Dåp