Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:15.7.2018 - kl.11.00

Til:15.7.2018 - kl.12.00

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8. sundag i treeiningstida
Liturg: Kurt Vidar Soltveit
Organist: John William Kay
Prekentekst: Mark 12,37b-44
Offerformål: Kirkens RS seksuelle overgrep
Dåp