Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.30

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19. sundag i treeiningstida
Liturg: Thor Asbjørn Sommerseth
Organist: Frode Skag Storheim
Prekentekst: Matt 5,20-26
Offerformål: Maritastiftelsen
Merknader: Temagudsteneste: Frelsa er ikkje til sals
Dåp