Gudsteneste Manger Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:5.11.2017 - kl.19.00

Til:5.11.2017 - kl.20.30

Stad:Manger Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Helgemessesundag
Liturg: Kjell Johan Sekkingstad
Organist: John William Kay
Prekentekst: Matt 5,1-12
Merknader: Minnegudsteneste